AhmedMarcouch-2012A.jpg

Thema's


Als stadsdeelvoorzitter heeft Ahmed Marcouch zich de afgelopen jaren op geheel eigen wijze, en met een tomeloze energie, ingezet voor verbeteringen in Slotervaart. Lees hieronder meer over zijn aanpak en ideeën:


Vragen van de leden Dijsselbloem en Marcouch (beiden PvdA) aan de minister van Wonen Wijken en Integratie en Binnenlandse Zaken over aanslagen op moskeeën

Vragen van de leden Kuiken, Marcouch en Van Dekken (allen PvdA) aan de Minister van Justitie en Binnenlandse zaken over de recente brandstichtingen in religieuze gebouwen

Als de bestuurder laat zien welke kant het op moet, aanzet tot actie, kunnen individuen die wachten op welzijnsoplossingen veranderen in actieve bewoners die hun leven in eigen hand nemen, hun troep opruimen, een baan zoeken, generatiegenoten corrigeren en aangifte doen van overlast of criminaliteit. Dit gebeurde in Slotervaart. Zeker, het deed pijn. En ja, ik was lastig. Maar ze raakten overtuigd.Wij hebben in Slotervaart ons nieuwe elan bereikt met gewone aardse methoden als woningen bouwen, straatcoaches inzetten, de pakkans verhogen en actief jongerenwerk. Gewoon, maar je moet het dus wél doén. Het verwijt van De Tulpen weersproken.


In deze column breekt Ahmed Marcouch een lans voor de vrijwilligers. Zij bereiken vaak veel meer dan professionals. De kracht van vrijwillgers zit in hun passie. Het beste wat we kunnen doen is vrijwillgers de ruimte geven en hen vrijwaren van bureaucratie! Wat hen drijft is het geluk van de mensen waarvoor zij zich zo inzetten  

Laat de achterban van Wilders expliciet zien dat je stelling neemt tegen wantoestanden binnen de gemeenschap en zet uitspraken om in daden. Toon dat Nederland er juist bondgenoten bijgekregen heeft in de strijd tegen geweld en onrecht.

Marokkaanse ouders, voedt de jongens op met ontzag voor autoriteiten. Niet met angst, dat disciplineert niet. Want Nederlandse gezagsdragers zijn dienstbaar, niet angstwekkend. Opvoeden is beschaven. Gezagsdragers, hou op met incasseren; geweld hoort bestraft te worden.

Zoals we na het failliet van de financiële wereld niet zeggen 'we doen niks meer' en juist op zoek naar herstel gaan, zo moeten wij ook het islamdebat niet opgeven. En zoals wij de fouten moeten uitbannen die tot de financiële cirsis hebben geleid, zo moet ook het Islamdebat stoppen met in oude fouten te vervallen. Actief leren nadenken, dat is het beste eerbetoon aan Theo van Gogh.