AhmedMarcouch-2012A.jpg

SpeechesOp 8 februari 2012 sprak Ahmed Marcouch in de Tweede Kamer over de regionalisering van de brandweer. Hier de spreektekst.

Het eerste spoeddebat van Ahmed Marcouch over Eindhoven
In Eindhoven gaat het niet over hennep, maar over georganiseerde drugsmisdaad. Brabant heeft een wurgcontract gekregen: een taskforce, maar dan wel verplicht de wietpasjes invoeren. Geen tasforce met praters heb ik gezegd - extra agenten. Net zo lang tot alle twintig bendes zijn opgelost. En de helpers doorlichten, de witwassers: lokale notarissen, bankiers en makelaars. Alle criminele geld opeisen, terug naar de belastingbetaler.
Hierbij de tekst van de inbreng van Ahmed Marcouch.


Ahmed Marcouch, Tweede Kamer, commissie Veiligheid en Justitie, Den Haag, 9 december, 14.00 uur

Ahmed Marcouch hield zijn maidenspeech in de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid, 24 november 2010, in de Tweede Kamer te Den Haag.

Door Ahmed Marcouch, ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan, 19 november 2010, Amsterdam

Uitgesproken op 14 november 2010 door Ahmed Marcouch (Tweede Kamerlid PvdA),tijdens de dag van Spinoza, georganiseerd door de Amsterdamse Spinozakring in Paradiso, Weteringschans 6.

Letterlijke tekst van de gastpreek van Ahmed Marcouch in de Remonstrantse gemeente Vrijburg te Amsterdam op 14 november 2010.

Opiniestuk van Ahmed Marcouch en Metin Celik op 19 okotber 2010 gepubliceerd in NRC Handelsblad.

Ahmed Marcouch, 16 oktober 2010 te Heemskerk, t.g.v. de 3e coming out manifestatie “gewoon homo zijn

 In de moskee vroeg na het gebed een jongen aan mij: ‘Jij verdedigt toch homo’s?

 ‘Jongen’ heb ik gezegd, ‘als ik de vrijheid van de homo verdedig, verdedig ik ook jouw vrijheid. Want de vrijheid van de homo is de vrijheid van de moslim. Het is de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent, zonder dubbelleven, zonder angst. De vrijheid verbindt ons allen, zoals de lucht dat doet die wij allen inademen. Vrijheid is onze zuurstof.

Hierbij de integrale tekst van de afscheidsspeech van de gemeenteraad Amsterdam die Ahmed Marcouch hield op 8 september 2010

Toespraak Ahmed Marcouch 3 juni 2010, bij het Joods-Marokkaans Netwerk in het Nova College, Nieuw-West.
De politie moet lokjoden inzetten om agressieve antisemieten te kunnen arresteren, zei Ahmed Marcouch tijdens de recente bijeenkomst van het Marokkaans-Joods Netwerk (MJN). Juist moslims kunnen goed navoelen hoe ondermijnend discriminatie is, stelt Marcouch: 'Wie zich verstopt, kan geen actieve burgers zijn'. Marcouch denkt aan een keppeltjesdag à la de hoofddoekjesdag voor alle Amsterdammers als methode om zich zichtbaar solidair te betonen.


Ik duid de enorme opmars van de PVV ondermeer als een gevolg van angst voor islamisering. In werkelijkheid is het niet Nederland dat islamiseert, het zijn de moslims die vernederlandsen. Een Nederlandse islampolitiek moet bestaan uit: (1) Erken de islam als gelijkwaardige godsdienst (2) Bestrijdt het geweld: terreur, vrouwenmishandeling, afgedwongen huwelijken, hate-crimes en doe een beroep op medewerking van de moslimgemeenschappen. (3) Verdraag orthodoxie in principe en onderhandel over de grenzen (4) Steun de emancipatie van islamitische vrouwen, homo’s en lesbiennes. (5) Haal het debat onder moslims uit de achterkamertjes (6) Bestrijdt discriminatie.

Ahmed Marcouch sprak op 4 mei de herdenkingsrede uit op het Sierplein in Nieuw-West, na de twee minuten stilte. Anders dan officieel bepaald, wil hij zich concentreren op de Nederlands-Joodse oorlogsslachtoffers. Marcouch stelt voor dat de Shoah zo snel mogelijk een jaarthema wordt voor de schoolexamens Geschiedenis. De oud-stadsdeelvoorzitter krijgt veel brieven van docenten die geen les kunnen geven over de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, wegens weerzin en onverschilligheid van leerlingen. Marcouch onderschrijft de opvatting van rabbijn Evers dat de Duitse regering niet aanwezig hoort te zijn op 4 mei: ‘herdenken is elke dag prima, maar 4 mei is voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.’ Marcouch keurt het isoleren van bevolkingsgroepen af, de oorlog heeft juist geleerd onderscheid te maken. Antisemitisme moet bestreden worden door per voorval meteen aangifte te doen: ‘Het is absoluut ontoelaatbaar als Joden in Amsterdam geen keppeltje kunnen dragen. Wij moeten er voor zorgen dat Joden zichzelf kunnen zijn.’ De ouders roept hij op bij de opvoeding antisemitische boodschappen nadrukkelijk te weerspreken.

Ahmed Marcouch nam op donderdag 8 april 2010 afscheid als stadsdeelvoorzitter van Slotervaart tijdens een drukbezochte bijeenkomst. Waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher noemde hem "De stadsdeelvoorzitter van Nederland". PvdA-leider Job Cohen nam figuurlijk zijn hoed heel diep voor hem af. Allemaal lovende woorden, waarbij ook duidelijk werd dat een groot aantal verbeteringen die de afgelopen jaren in Slotervaart tot stand zijn gebracht onomkeerbaar zijn. Hieronder de integrale tekst van de afscheidsspeech van Ahmed Marcouch, waarin hij oproept vooral waakzaam te blijven. Ook pleitte hij voor meer topklassen tussen basisschool en brugklas.


De slechte kwaliteit van de ROC's in Nieuw West is een grote zorg. De ROC ASA en ROC Amsterdam staan volgens de oordelen van leerlingen onderaan. Soms kunnen onze jongeren niet eens examen doen, omdat uitgevallen docenten niet vervangen worden. Naast de spijbelende leerling mag van mij ook zo’n nalatige school beboet worden.

In Slotervaart kunnen jongerenwerkers pedagoog zijn. Omdat wij geregeld hebben dat toezichthouders, agenten en coaches hun eigen werk doen en zich niet gedragen alsof zij jongerenwerkers zijn.

De moslimextremisten zijn onze vijand, niet de moslims. Niet Nederland islamiseert, de moslims verwestersen juist. De vergissing van Wilders is tragisch omdat hij de claim van religieuze fanatici bevestigt dat zij namens de islam handelen.

Introduceer gedwongen onderwijs in de gevangenis. Voor onbepaalde tijd tot de criminiele jongere een vak geleerd heeft. Zoals bij t.b.s. de gevangene pas vrij komt als de therapie geslaagd is. De wijken kampen met hoge recidivecijfers van jongeren, vaak doordat zij net zo uit de gevangenis komen als zij er in gingen.