AhmedMarcouch-2012A.jpg

NieuwsVenlo wordt sinds vorig jaar geteisterd door zeer brute overvallers. Dinsdag 4 september jl. was de zoveelste keer en werd er een drogisterij aan de Van Nijvenheimstraat in Venlo-Zuid overvallen.
Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch komt vandaag naar Venlo om o.a. een bijeenkomst in Tegelen over veiligheid & criminaliteit te leiden


In onderstaande blog laat ik weten waar Justitie m.i. de prioriteiten zou moeten leggen: het verdrijven van de criminelen van de straat en niet de bejaarden.

Vrijdagvaond 24 augustus 2012 speelde het vrouwenteam van Ajax hun eerste competitiewedstrijd tegen Heerenveen. Een grote overwinning voor het vrouwenvoetbal. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis kunnen vrouwen meedoen in het betaald voetbal bij Ajax. Dat werd wel eens tijd.

Beantwoording door de minister van Justitie op de Kamervragen over criminele jeugd die in Utrecht vrij spel heeft van Ahmed Marcouch.

Vragen van de Tweede Kamerleden Marcouch en Recourt (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het gebrek aan tijd bij de politie om winkeldieven aan te pakken.

Samen met de lokale PvdA in Arnhem is Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch in gesprek gegaan met ondernemers die steeds vaker te maken krijgen met overvallen. Op donderdag 26 januari bezochten de PvdA’ers achtereenvolgend verschillende winkelgebieden in Arnhem en namen zij een enquête af. Zo wilden zij een beeld verkrijgen van de veiligheidservaring van Arnhemse winkeliers.

De Politieacademie stelt examens uit omdat er niet genoeg examinatoren zijn. Het is een chaos bij onze opleidingen, zeggen de politiebonden. De oorzaak ligt in bezuinigingen. Hierover heb ik kamervragen gesteld, samen met Attje Kuiken.

De Amsterdamse hoofdcommissaris van politie vreest meer overvallen als gevolg van de crisis en de Rotterdamse ziet een flinke stijging aan nieuwe veelplegers, zeiden zij in hun nieuwjaarspeech. Ik wil niet dat de politie het werk gaat oppakken dat jeugdzorg en psychiatrie door bezuindigingen laat liggen en heb de minister gevraagd wat hij gaat doen, via Kamervragen.

Burgemeesters, luister naar de minister en maak van nieuwjaarsnacht een feest zonder belaagde agenten, brandweerlieden en ambulanceverplegers. Dat kan als u het nu regelt: de bekende namen van het tuig van vorig jaar nu al verzamelen en organiseren dat zij over vijf weken een nachtje preventief de cel in kunnen. De minister gaat de burgemeesters aansporen, beloofde hij mij in de Tweede Kamer.

'Nu heb ik na veel ellende de relatie met mijn ouders goed gekregen en dan krijg ik zoveel agressie van mijn buurtgenoten te verduren', zei de belaagde Islamitische homo uit de Amsterdamse Witte de Withstraat in De Baarsjes toen ik contact met hem zocht. De buren kennen de Marokkaanse jongens die de kunstenaar van zijn vrijheid beroven, maar durven geen aangifte te doen. Er zit maar één ding op: de politie moet het vertrouwen herwinnen met uitstekende recherche kwaliteit. Eén van de technieken is: lokhomo's inzetten. Eerst moet de politie leveren, dan volgen de bewoners. Ik heb hierover kamervragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Een Kamermeerderheid van PvdA, CDA, GroenLinks en de VVD is voor de invoering van jeugdrechtbanken. Ik kwam de jeugdrechtbank tegen tijdens mijn studiereis naar Amerika in 2009 en het heeft mij niet meer losgelaten. Jongeren leggen als rechter een alternatieve straf op aan andere jongeren die al schuld bekend hebben, zoals een excuusbrief of een werkstraf. We trainen jongeren als rechter, advocaat, griffier of jurylid. Ze worden dan ook bekend met het rechtsysteem en het is heel indrukwekkend voor jonge daders om door leeftijdgenoten bestraft te worden.
Het voorstel is geïnspireerd op de Amerikaanse Youth Courts. Een Youth Court is een berechtingsprogramma waarin jongeren voor lichte vergrijpen worden veroordeeld. In Nederland kun je denken aan vergrijpen die momenteel in aanmerking komen voor bureau Halt-afdoening. Het verschil is echter dat in een Youth Court jonge daders van kleine criminaliteit berecht worden door andere jongeren. Bovendien hebben de daders al schuld bekend. De schuldvraag staat dus niet centraal, maar het vinden van een passende straf.


De jongeren voelen zich veilig op straat in Slotervaart. De COC-debatleider keek er van op, jullie hij had hun eigen onveiligheidsgevoel als vertrekpunt willen nemen voor het onveiligheidsgevoelen van homo's op straat. Maar het is natuurlijk niet zo gek dat de baas van de straat zich veilig voelt op straat. De vraag is uiteraard: neem je het op voor wie zich niét veilig voelt, corrigeer je jongens die hun foute tong gebruiken en homo's uitschelden. Marokkaanse ouders, voedt je kinderen op in plaats van zelf terloops voortdurend binnenshuis het scheldwoord 'zemmel' in de mond te nemen. En als je eigen kind homoseksueel blijkt, weet dat je zoon als homo niet minder zoon is.

In Ede oogt de keurige middenklassewijk Rietkampen in Ede oogt zo mooi schoon en groen en toch heerst hier een samenscholingsverbod tegen een interetnische groep van dertig jongens, Marokkanen, Turken en Hollanders. Ik loop er op 25 augustus in de avond met de raadsleden Chariva El-Kadouri (PvdA) en Jaap Boot (CDA). Hoe anders is het hier dan in het armoedige Ede-Zuid, dat ik geadopteerd heb als kamerlid. De Rietkampen heeft nog mooiere woningen en ruimere straten dan Nieuw-Sloten in Amsterdam Slotervaart, dat ik goed ken. En het armoedige en problematische Ede-Zuid lijkt sprekend op Overtoomse Veld uit Slotervaart, compleet met de zwakke schooltjes.

Juist Marokkaanse Nederlanders moeten openstaan voor de noodkreet van juwelier Kamerbeek. De politie krijgt de geweldadige rovers niet te pakken zonder Marokkaanse en Antilliaanse rechercheursexpertise. Dus wordt politieagent en ga het criminaliteitsprobleem oplossen. Want als de rechtsstaat faalt, is de gehele nieuwe generatie allochtonen de dupe.

Zwaardere straffen helpt niet als de opsporing niet verbetert. Wij moeten de pakkans vergroten, anders valt er niets te straffen. Maak van wijkagenten wijkrechercheurs en maak van de parkeercontroleurs geüniformeerde gemeentebrigadiers.


In het algemeen Overleg Tweede Kamer van woensdag 7 juni 2011 heb ik onderstaande tekst gesproken dat bij seksuele voorlichting op school ook gesproken moet worden over homoseksualiteit.


In Amsterdam doet slecht één op de vijf mensen die beroofd of bedreigd zijn aangifte (21,2%). Landelijk is de aangiftebereidheid 25%. Van die 25% wordt 23% opgehelderd. De pakkans is dus één op 16, blijkt uit de antwoorden van minister Opstelten op mijn kamervragen die ik bijna drie maanden geleden stelde, meteen na een uitzending van Zembla (19 februari 2011). In 2009 registreerde de politie ruim 1,2 miljoen misdrijven, de politiekorpsen moesten 250.909 verdachten per jaar aanleveren. De systemen vallen wel eens uit en dan komen de gegevens in een schaduwbestand. Welke zaken op de plank blijven liggen, houden de politie landelijk niet bij, schrijft de minister.

Het salaris voor agenten in opleiding moet blijven. Zelf ben ik ook als zij-instromer agent geworden, het was voor mij niet bepaald een startersbaan. Ik had geen agent kunnen worden als ik geen salaris had gekregen tijdens de opleiding. Het kapitaal van de agent is zijn vermogen om informatie te vergaren en conclusies te trekken. Daarom zijn aspirantagenten met bagage, die al elders ervaring hebben opgedaan, belangrijk voor de kwaliteit van het politiekorps.

Op 28 april is deze motie van mij met Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) door alle politieke partijen aangenomen. Minister Opstelten (Veiligheid & Justitie) krijgt hiermee de opdracht om juridisch mogelijk te maken de dienstverlening te staken aan wie geweldadig is aan de publieksbalie of tegen hulpverleners. Uitzonderingen zijn mogelijk.

Wat is dat voor een geweten, dat homoseksuelen het licht in de ogen niet gunt? Wat is dat voor een minister die toestaat dat ambtenaren homo’s hun burgerlijk huwelijksgeluk misgunnen? Wat is dat voor een minister die scholen laat wegkomen met nietszeggende seksuele voorlichting over bloemetjes en bijtjes waardoor leerlingen totaal ongevormd tegenover de realiteit staan? Een minister die dat alles welbewust doet, ondanks een meerderheid aan Kamerleden die per motie toepassing vragen van de gouden regel ‘wat u niet wilt dat u geschiedt…’
Wij hebben het hier over de minister die als publieke taak heeft een hele generatie scholieren te vormen tot persoonlijkheden


Beantwoording van de vragen van de kamerleden Marcouch en Van Dam (beiden PvdA) door de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bestrijding van antisemitische uitingen. (Ingezonden 11 februari 2011)

Vragen van de leden Marcouch en Timmermans (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de verviervoudiging van het aantal overvallen in Zuid Limburg

Dalende criminaliteitscijfers? Dat is maar helemaal de vraag. Wat gedaald is, is de pakkans. Sinds de politie nieuwe computersystemen heeft, is het aantal opgeloste misdrijven gekelderd naar 16,6. Rechercheurs zetten nog maar de helft van alle opsporingsinformatie in het systeem, waardoorlandelijk 20.000 verdachten per jaar vrij blijven rondlopen. Dat horen we nu van de politie Utrecht in Zembla op 19 februari 2011, na twee jaar tobben. Dat wordt niks met die 1,5 uur langer op straat lopen als het invoeren van een paar kentekens in een computersysteem al drie uur kost. En stel dat zij daar lopen en bevindingen hebben, dan zijn die tevergeefs. Want de recherucheurs kunnen niet bij de bestanden van de straatagenten. Dat is mij en andere woordvoerders veiligheid in de Tweede Kamer essentiële informatie. Dus ik wil graag weten of de minister dit wist.

Marcouch en Recourt hebben minister Opstelten verzocht opheldering te verschaffen over de inzet van de burgemeesters voor de introductie van inzetten preventieve boetes en preventieve opsluiting in hun gemeenten. Verder informeren hun kamervragen naar wat de minister doet om de burgemeesters ervan te overtuigen dat zij de strafmaatregelen tegen recidiverende daders daadwerkelijk moeten gebruiken, naast hun grootschalige inzet om nog onbekende potentiële slachtoffers te beschermen.

 


Op 30 november 2010 heeft de Tweede Kamer drie moties aangenomen die relevant zijn voor de brandweer. Eén ervan is de verplichting tot regionalisering, op initiatief van Jeanine Hennis (VVD) en door vrijwel alle politieke partijen aanvaard. Dit gebeurde tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie van minister Opstelten (VVD), die een paar weken eerder bij een landelijk veiligheidscongres zelf ook al zei: ‘regionalisering is de weg’. Op 9 december discussieert de Tweede Kamer met de minister over de kwaliteit van de veiligheidsregio’s. Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (woordvoerder veiligheid, PvdA) kwam ter voorbereiding naar veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.


Vragen van de leden Kuiken en Marcouch (beide PvdA) aan de minister van Veiligheid & Justitie over zelfmoord onder politieagenten.

Ahmed Marcouch begint in de Amsterdamse wijken een spreekuur, kondigde hij aan bij zijn afscheid als gemeenteraadsraadslid. Om te beginnen in Nieuw-West, elke maandag op wisselende locaties, van schoolaula tot clubhuis op afspraak en een inloopspreekuur op zaterdag. ‘Mijn lokale kamer in de wijk’, noemt Marcouch met een knipoog naar de Tweede Kamer zijn spreekuur: ‘een plek zonder drempels waar Amsterdammers mij zonder last of ruggespraak kunnen spreken, waar zij als individuele Amsterdammers met mij hun klachten of observaties delen’. Het gaat dus om inwoners die geen organisatie vertegenwoordigen, want professionals, stichtingen of buurtcommissies spreekt hij al bij zijn georganiseerde werkbezoeken.

Uitgegeven bij Uitgeverij Contact:

Van krantenjongen tot Kamerlid
Ahmed Marcouch
Mijn Hollandse droom


Politiek is kiezen, zegt Ahmed Marcouchin De Balie aan het Leidseplein, te gast bij gespreksleider Bahram Sadeghi. Abdel, Sarah en twaalf andere vmbo-leerlingen van het Huygenscollege bekijken hun gastdocent aandachtig: hoezo is politiek kiezen? 

De inzet van agenten met een joodse keppel tegen antisemitisme behoort tot de mogelijkheden, maar zal niet op grote schaal worden toegepast. Het Openbaar Ministerie moet per geval bekijken of het nodig is lokagenten in te zetten. De rechter kan daar dan over oordelen.


De kamerleden Marcouch en Recourt (beiden PvdA) hebben op 22 juni 2010 aan de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schriftelijke vragen gesteld over het inzetten van lokagenten ter bestrijding van discriminatie.


De politie moet lokjoden inzetten om agressieve antisemieten te kunnen arresteren, zei Ahmed Marcouch tijdens de recente bijeenkomst van het Joods-Marokkaans Netwerk (JMN).

Onderzoek als wetenschappers de zorgen, angsten, protesten en motieven van de PVV-stemmers. Die blijven deels verborgen en impliciet en zijn nauwelijks te vangen in enquêtes en tabellen, zei Marcouch bij de conferentie Identity and Civic Integration van de Rijksuniversiteit Groningen op 15 juni. Hij duidt de verkiezingswinst van de PVV ondermeer als een gevolg van angst voor islamisering; een vrees het Christelijk erfgoed te verliezen. Moslims moeten zich rekenschap geven van deze angst.

Moslims in Nederland moeten niet blijven hangen in ‘het is mijn recht om hier te zijn’. Ze moeten tonen zich werkelijk betrokken te voelen bij de samenleving. Dat schreef Ahmed Marcouch 15 juni 2010 in een opiniestuk in de Volkskrant.

Lezen jullie nog Suske en Wiske, vraagt Ahmed Marcouch op het Sierplein aan de havo-leerlingen uit Hilversum.

Ahmed Marcouch neemt een voorleesboek voor verstandelijk gehandicapten onder de titel Iedereen telt mee in ontvangst.

Op 7 juni doen aan het tweejarige mbo+ van het ROC van Amsterdam bijna vijftig leerlingen examen als hotelmanager. Ik bezocht hen alvast in de Amsterdamse Hotelschool aan de Da Costastraat, op uitnodiging van de docenten Gerard Wieljes en Altien van Steenbergen.

Geen havo of vwo voor de leerlingen van basisscholen in Overvecht, meldt een docente tijdens de bijeenkomst met Job Cohen in de Winkel van Sinkel naast het stadhuis van Utrecht. De leerlingen uit Overvecht gaan allemaal naar het vmbo. Dat is een drama. Ik bestreed het in Amsterdam Nieuw-West, waar slechts vier procent van de Marokkaanse leerlingen havo/vwo-advies krijgt.

Sinds ik de uitval van de lessen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) landelijk aan de kaak stelde, staat het mbo nu in alle verkiezingsprogramma's. En ook het inzicht dat de gebreken te wijten zijn aan de schoolbesturen wordt nu algemeen gedeeld.

Hoe ga ik Wilders bestrijden, vroegen de vijftig Marokkaanse mannen die mij zondag 30 mei uitnodigden in Schalkwijk, een buitenwijk van Haarlem waar de middenklassegezinnen wegtrokken naar de nieuwe naburige Vinexwijk en laag opgeleide allochtone gezinnen zich vestigden. Antwoord: door de wijkproblemen op te lossen.

Ahmed Marcouch, de oud-voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart en gemeenteraadslid in Amsterdam, heeft zich kandidaat gesteld voor een plek op kieslijst van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft hij woensdag 17 maart j.l. laten weten.

Ahmed Marcouch legde donderdagmiddag 11 maart 2010 even na één uur als eerste de gelofte af bij de beëdiging van nieuwe gemeenteraadsleden. Toen zijn naam werd genoemd door burgemeester Job Cohen, klonk er luid gejuich en applaus van de grote schare fans en aanhangers op de publieke tribune, die speciaal voor de beëdiging van de voormalige stadsdeelvoorzitter naar het stadhuis waren getrokken.

Heel veel klachten van studenten over het functioneren van de ROC's met veel lesuitval. Maar er zijn ook ROC's waar het wèl goed gaat. Ahmed Marcouch weblogt over zijn ervaringen van bezoeken aan ROC's.

Een voorbeeld van een klachtenmelding van studenten binnen een ROC...


Goed onderwijs is de basis van gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Ahmed Marcouch heeft zich de afgelopen jaren dan ook constant hard gemaakt voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De laatste weken zet hij zich vooral in voor het middelbaar beroepsonderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs heeft deze week voor het eerst een lijst van 'zeer zwakke' mbo-studies gepubliceerd. 64 van de 11.000 ROC-opleidingen - waaronder het Alfa-college en de Amarantis Onderwijsgroep - hebben dit predicaat gekregen.

Ahmed Marcouch is stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-West. Bij Pauw en Witteman ging hij in debat over de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland.

Voorzitter Jan van Zijl van de MBO-raad is bezorgd over het beeld dat van zijn schoolsector dreigt te ontstaan na de kritiek van de Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch. Die stelde woensdag in de Volkskrant dat de grote mbo-scholen, de roc’s, veel te weinig doen tegen grootschalige lesuitval, en dat daardoor jongeren dreigen af te glijden.

Vandaag zou in de Kamer worden gesproken over schooluitval. Het debat is uitgesteld, maar de problematiek blijft actueel.

Op het August Allebéplein in Slotervaart hangen nu de modernste camera's die je kunt bedenken in de strijd tegen overvallen en wanorde. Een goede zaak, volgens Ahmed Marcouch. ‘We kunnen de pakkans vergroten om die gasten zo snel mogelijk binnen te halen, in de hoop dat justitie ze ook binnenhoudt.'

Maar, zo werd er bij gezegd, het is niet alleen maar boeven vangen. Ook fietsendieven en mensen die slordig omspringen met huisvuil. ‘Cameratoezicht is zeker geen tovermiddel’, zei Marcouch, ‘maar het is een belangrijke ondersteuning als iedereen z'n verantwoordelijkheid neemt’.


Volgens de Inspectie van het Onderwijs zijn 64 mbo-opleidingen zwak, waarvan twaalf in Amsterdam. Door segregatie en lesuitval is het nog erger.

Achttien Marokkaanse mannen uit Slotervaart  hebben zondag 31 januari 2010 met stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch een krans gelegd bij het Nationaal Auschwitz Monument.