AhmedMarcouch-2012A.jpg

Nieuws


Ahmed Marcouch op de bres voor beter beroepsonderwijs

Goed onderwijs is de basis van gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Ahmed Marcouch heeft zich de afgelopen jaren dan ook constant hard gemaakt voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In zijn nieuwjaarsspeech (kik hier) sprak hij zijn zorg uit over de toestand op sommige ROC’s. ‘Soms kunnen onze jongeren niet eens examen doen, omdat uitgevallen docenten niet vervangen worden.’

Marcouch krijgt regelmatig klachten van leerlingen en ouders over de kwaliteit van het onderwijs op ROC’s. ‘Lesroosters zijn vaak een chaos, leerlingen krijgen soms dagen achter elkaar geen les. Broodnodige vakken als Nederlands en Engels vervallen soms zelfs geheel, met als gevolg dat leerlingen soms een jaar lang geen les in die vakken krijgen.’

Dat de kwaliteit van dit onderwijs op sommige scholen zo is afgegleden, moeten politici en bestuurders, lokaal en in Den Haag, zich zwaar aanrekenen, aldus Marcouch.’Het beroepsonderwijs is een van de belangrijkste pijlers van onze arbeidsmarkt, en een maatschappelijke springplank voor honderden duizenden jongeren. Actie is nu nodig:het is nu tijd dat leerlingen en docenten de steun krijgen die ze zo broodnodig hebben’.

Als de situatie op slecht presterende ROC’s niet snel verbetert, wil Marcouch desnoods drastische maatregelen. 'ROC's moeten privé-lessen gaan betalen voor leerlingen die door lesuitval niet kunnen afstuderen', is zijn voorstel voor een motie die gaat regelen dat studenten claims kunnen leggen bij ROC's die in gebreke blijven. De motie wordt ingebracht tijdens het plenaire kamerdebat, later deze maand.

De harde kritiek van Marcouch is alles behalve onopgemerkt gebleven. In uitzendingen van Netwerk en Pauw en Witteman ging Marcouch, samen met ROC leerlingen, het debat aan met o.a. staatssecretaris Van Bijsterveldt.

Zie voor meer informatie en de uitzendingen onze rubriek  In de media.