AhmedMarcouch-2012A.jpg

In de media


Marcouch zet zich in voor veiligheid, cameratoezicht in Slotervaart

Op het August Allebéplein in Slotervaart hangen nu de modernste camera's die je kunt bedenken in de strijd tegen overvallen en wanorde. Big Brother wordt machtiger en gaat niet meer weg.

Niemand wil het hardop zeggen, maar van cameratoezicht komen we in Amsterdam niet meer af. Voor negentien plekken in de stad waar vaste camera's hangen, is de vergunning de laatste jaren altijd verlengd, na een verplichte 'evaluatie'- die al snel tienduizenden euro's kost.

'Cameratoezicht is een tijdelijke preventiemaatregel,' schrijft burgemeester Cohen - hij gaat erover - altijd aan de stadsdeelvoorzitters als ze hun vergunning willen verlengen. Maar het enige beëindigde cameraproject in Amsterdam was in de Diamantbuurt, waar het twee jaar geleden een tijd onrustig was. Cohen sneed de definitieve tijdelijkheid van de camera's gisteren zelf aan toen hij in Slotervaart het allermodernste op dit gebied in werking kwam stellen. ''Is er een moment dat je ze kan weghalen?'' wierp hij op. Het antwoord: ''Ik vind dat ingewikkeld.'' Desgevraagd: ''Je moet wel argumenten hebben om eens te stoppen. Je kunt op zeker moment niet meer zonder, dat is zo.''

Na jaren van technische malheur, onbruikbare beelden en uitvallende systemen heeft het August Allebéplein sinds gisteren state of the art cameratoezicht, waarmee desgewenst tot op de vullingen van verdachte personen kan worden ingezoomd. De chef van het wijkteam, Gerard Kuijn, noemt het systeem waarmee hij tot dusver moest werken 'uit het jaar kruik'.

Het plein was in Amsterdam dan ook de eerste locatie waar camera's kwamen te hangen, nadat in april 1998 een grote groep Marokkaanse jongeren zich enige dagen tegen de politie had gekeerd. Het systeem heeft niet veel diensten bewezen: de beelden waren vaag, bij slecht weer of in het duister was zo goed als niets zichtbaar.

Van de ingebruikname - de komende maanden worden ook het Delflandplein, Staalmanplein, Belgiëplein en Sierplein op dit systeem aangesloten - was gisteren 'een heuglijk moment' gemaakt: Cohen was er, net als hoofdcommissaris Welten en stadsdeelvoorzitter Marcouch. Er waren hapjes en drankjes en ten behoeve van de fotografen drukten Cohen, Kuijn en Marcouch gezamenlijk op een mooie nepknop; het moet wijd en zijd bekend worden dat de politie in het bureau aan het Allebéplein high definition meekijkt. Dit in verband met de preventieve werking, die van het oude systeem niet echt uitging.

Intussen gaat het 'ontzettend goed' met de veiligheid, meldde Marcouch. ''We kunnen de pakkans vergroten om die gasten zo snel mogelijk binnen te halen, in de hoop dat justitie ze ook binnenhoudt.''

Maar, zo werd er bij gezegd, het is niet alleen maar boeven vangen, maar ook fietsendieven en mensen die wat slordig omspringen met huisvuil. Cameratoezicht is zeker geen tovermiddel, zei Marcouch, maar het is een belangrijke ondersteuning als iedereen z'n verantwoordelijkheid neemt. De politie kan na een melding direct met de joystick naar de plaats delict pennen en beelden worden zeven dagen bewaard.

Over de lijdensweg die aan het project voorafging, werd op deze feestelijke bijeenkomst weinig vernomen. Twee jaar geleden was de formele toestemming voor dit cameraproject al geruime tijd verlopen. Cohen liet Marcouch toen schriftelijk weten: ''Voor de beslissing over voortzetting van dit project is een evaluatie nodig.'' En juist die evaluatie bleek niet mogelijk vanwege alle technische ellende. Uiteindelijk is die evaluatie toch uitgevoerd: het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, vroeg en kreeg er dertigduizend euro voor.

'De camera's hebben een positief effect op het veiligheidsgevoel van bewoners.' Daarmee kon Cohen, die steeds toestemming gaf voor nog een jaar, soms een half jaar, de vergunning formeel verlengen tot 31 december 2011. Tegen die tijd zijn de kosten van het nieuwe systeem - vier ton, te delen door gemeente en stadsdeel - vast nog niet afgeschreven. En zal de vereiste evaluatie ongetwijfeld gelijkluidend zijn. (ALBERT DE LANGE)

© Parool
Klik hier voor het artikel in het Parool