AhmedMarcouch-2012A.jpg

Nieuws


Ahmed Marcouch blogt: “Een niet aflatende stroom aan klachten uit het hele land, van leerlingen en hun ouders.”

Vriend en wethouder Lodewijk Asscher had het er al over in zijn Wibautlezing: ”Er is in het onderwijs een huiveringwekkend pessimisme of misschien zelfs cynisme geslopen. We zijn dingen normaal gaan vinden die niet acceptabel zijn.”

Dat is ook gebeurd met ons middelbare beroepsonderwijs. Bijna een half miljoen Nederlandse kinderen gaan naar de centra waar die opleidingen gegeven worden: grote gefuseerde Regionale Opleidingscentra (ROC’s). Ruim zestig procent van werkend Nederland heeft een middelbare beroepsopleiding.

Ik ben blij dat het zwijgen over de ernstige klachten doorbroken is: naast spijbelen en drop-outs ook maandenlange lesuitval op grote schaal, programmajungle, roosterchaos en stages niet geregeld. En vooral ook weinig lesuren, op het ROC geldt een driedaagse schoolweek, voltijds zijn de studenten alleen in touw tijdens hun stageperiode. Een niet aflatende stroom aan klachten uit het hele land, van leerlingen en hun ouders.

Ook andere Nederlanders gaan dit ontdekken. Het begon met de lijst van zeer zwakke opleidingen van de Onderwijsinspectie. De studenten aan de ROC’s gaan woensdag staken, kondigt hun vakbond JOB aan. De docenten beginnen zich nu ook te roeren. De Tweede Kamer organiseert woensdag een spoeddebat over de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs.

En er was een debat bij Pauw en Witteman. Met de staatssecretaris en met de studenten. Wie weigerden te komen, dat waren de bestuursvoorzitters van het middelbaar onderwijs. Want als het hagelt, ga je schuilen. Je wacht tot de bui over is.

Die gaat niet over. Volgende stap is de publicatie van de lijst van vijfhonderd ‘gewoon’ zwakke scholen. Ik verwacht dat de Tweede Kamer daar naar vraagt. En anders is er wel een journalist die de Wet Openbaarheid Bestuur kent. En de vraag om openheid over de reserves, want veel scholen verklaren de langdurig zieke docent Engels of Nederlands te vervangen met een onderwijsassistent of gewoon met niks, vanwege geldproblemen. En dan komt ook nog de evaluatie van de norm dat ROC’s 850 uren per jaar moeten bieden. Dat is gedurende 42 weken zo’n krappe twintig uur per week. We zijn er nog wel een tijdje zoet mee.

Dus studenten en docenten, roer je.

Tot ziens woensdag 16 uur op het Plein in Den Haag!http://www.pauwenwittemanblog.nl/gastenblog/