AhmedMarcouch-2012A.jpg

Nieuws


Justitie, verdrijf de criminelen van straat, niet onze bejaarden

Geweldig dat onze oma's en opa's tegenwoordig ook buiten tehuizen fatsoenlijk oud kunnen worden, in hun eigen omgeving met thuiszorg en andere nabije zorg. Als theorie. In werkelijkheid lijden onze bejaarden in hun oude huisjes niet alleen onder beknibbelde zorg, maar zijn zij ook een nieuwe gemakkelijke prooi voor gewelddadige hufters en misdadigers - thuis en op straat. Accepteren wij dit, dan verdrijven wij hen de facto uit ons leven. Wij gaan zelfs zo ver dat wij op straat de bankjes weghalen waar onze ouderen uitrusten, op weg van huis naar winkel. Daar klieren immers 's avonds jeugdgroepen. Die pakken wij niet op, wij halen gewoon die bankjes weg - opgelost. Thuis blijven dus maar, als bejaarde? Helaas, ook thuis in hun oude huisjes moeten zij vrezen ten prooi te vallen aan gewelddadige overvallers, zo leren ons de cijfers. Corporaties, maak de oude huisjes van onze ouderen net zo veilig als de nieuwbouw voor onze gezinnen. Politie, regel aangifte aan huis. Justitie, zet de meer dan 20.000 veroordeelden die nu vrij rondlopen vast. Verdrijf de criminelen van straat, niet onze bejaarden.

Laat het tot u doordringen, wat er gebeurt als een weerloze bejaarde prooi wordt van hufters en criminelen.

In Amsterdam werd onlangs een 91-jarige vrouw verkracht. In Capelle aan den IJssel overleed een 81-jarige man bij een gewelddadige beroving. Dit gebeurt in het hele land. Recent werd in Bussum een blinde bejaarde op straat van achteren aangevallen, nota bene omdat deze zeventiger met zijn rollator te langzaam liep. De politie zoekt nu de aanvaller, volgens het blinde slachtoffer iemand met de stem van een achttienjarige jongeman die accentloos Nederlands spreekt. Wat denkt u, gaat de politie die vinden? Tijdens de mishandeling heeft deze benarde bejaarde in doodsnood tijdens de mishandeling op straat, vlak langs hem meerdere auto's horen passeren. In zijn nood hoorde hij ze naderbij komen, voorbijkomen en wegrijden. Anders dan deze blinde bejaarde, hebben bezitters van rijbewijzen natuurlijk wel degelijk heel behoorlijke ogen. Toch stopte geen enkele chauffeur. De politie krijgt te weinig hulp van ons als toeschouwers.

En als de crimineel ondanks het gebrek aan getuigen toch opgespoord, verhoord en bestraft wordt, is de straat dan inderdaad bevrijd van zo'n laffe geweldpleger? Grote kans van niet. Op dit moment lopen maar liefst ruim twintigduizend veroordeelde criminelen vrij rond in Nederland. Justitie weet namelijk niet waar ze wonen. En laat ze dus lopen, is de verkrachting van de staatssecretaris. Bijna drieduizend criminelen leven zelfs zo lang in vrijheid, dat de misdaden waarvoor zij bestraft zijn, verjaard zijn. Nu heb ik staatssecretaris Fred Teeven hierover opnieuw vragen gesteld. Opnieuw, want in maart kreeg ik op mijn Kamervragen alleen maar mooie praatjes als antwoord. De staatssecretaris 'onderzoekt de mogelijkheden om een paspoort te onthouden'. Hij zou 6500 dossiers doorlichten. Helpen dat, zo'n onderzoek naar mogelijkheden en doorlichten van zaken? Wij zijn een half jaar verder en ik heb er nooit meer iets van gehoord! De politie krijgt te weinig hulp van Justitie.

Bejaarden als weerloze prooi en een samenleving die dat zwijgend accepteert, how low can you go. Als burgers kunnen wij veel meer dan wij gemakshalve aannemen, zeker nu wij altijd onze smartphone bij de hand hebben, om te bellen, te fotografen, te filmen en te sms-en. Beste familieleden, vrienden, buren van daders, beste getuigen, het kan niet anders of er zijn mensen die de daders kennen, hun verhalen horen of de nieuwe sneakers zien, gekocht van de buit. Doe aangifte. En bovendien hebben wij invloed op onze instituten, al is het alleen al via twitters en blogjes. Eis van de woningcorporaties dat zij de verwaarloosde huisjes waar onze bejaarden wonen voorzien van intercoms, camera's en spionnetjes, net zoals de mooie nieuwbouwwoningen voor onze gezinnen. Dring er op aan dat uw oudere geliefden en familieleden in huis een alarmbel krijgen waarmee zij u kunnen bellen bij onraad, net zoals de winkeliers een alarmsysteem hebben om elkaar te bellen bij een dreigende overval. Burgers, verzoek uw gemeente te regelen in de WMO dat buren buddy’s worden voor onze ouderen in onze straat, net zoals werklozen coaches krijgen om hen te begeleiden naar werk. Kom in het geweer als uw gemeente de gemakkelijkste oplossing zoekt tegen hufters, waarbij zij zelfs zo ver gaan dat zij de bankjes verwijderen waar onze opa's en oma's op uitrusten als zij boodschappen gaan doen: bankjes weg, dus hufters weg. Dus ook de bejaarden weg. Justitie, laat de kwetsbaarheid van de bejaarde slachtoffers meewegen in de zwaarte van de straf, net zoals geweld tegen gezagsdragers extra bestraft wordt. Politie, maak er een vaste praktijk van om bij bejaarden een aangifte aan huis te doen. En ga deze laffe misdadigers dan ook serieus en met prioriteit opsporen. Tja, en dan. Justitie moet deze opgespoorde en veroordeelde minne criminelen dan wél opsluiten. Daarom vraag ik vanuit de Tweede Kamer aan de staatssecretaris van Justitie om met gezwinde spoed de veroordeelde twintigduizend criminelen die vrij loslopen eindelijk eens daadwerkelijk op te pakken. De tijd van mooie praatjes is voorbij, ik wil nu daden zien van de staatssecretaris van Justitie.