AhmedMarcouch-2012A.jpg

In de media


Zestig mbo-studies onder de maat

Ongeveer 4500 scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs volgen een opleiding die ’zeer zwak’ is of waarvan de examens niet deugen. Dat blijkt uit een lijst die de onderwijsinspectie vandaag openbaar maakt.

De lijst van de inspectie bevat 64 opleidingen. De opleidingen met ondeugdelijke examens (twintig in getal) kwam de inspectie op het spoor door her en der steekproeven te nemen. De inspectie ontdekte zwak onderwijs door goed te kijken naar cijfers over bijvoorbeeld aantallen gediplomeerden en voortijdig schoolverlaters. Als die cijfers daartoe aanleiding gaven, deed de inspectie nader onderzoek. Bij 44 opleidingen bleek achter die cijfers inderdaad zeer zwak onderwijs schuil te gaan.

Het hele mbo telt bijna 11.000 opleidingen; ongeveer een half procent daarvan is dus ver onder de maat. Deze opleidingen krijgen maximaal twee jaar de tijd om de kwaliteit van hun onderwijs op orde te brengen. Lukt dat niet, dan lopen zij het risico om hun onderwijslicentie kwijt te raken. Voor het verbeteren van de examens krijgen zij maar één jaar.

Het is voor het eerst dat de inspectie een lijst met zeer zwakke mbo-opleidingen publiceert. Voor het basis- en voortgezet onderwijs bestaan zulke lijsten al veel langer. „Dit helpt ons te verantwoorden hoe wij het geld dat wij van de overheid krijgen besteden”, reageert een woordvoerster van de MBO-raad. „En over het geheel genomen blijken wij het dus heel behoorlijk te doen.”

De lijst van de inspectie vertoont overigens weinig overlap met wat de in het najaar verschenen Keuzegids MBO als de minste opleidingen aanmerkte. Verklaarbaar, vindt een woordvoerder van de inspectie. „In die gids weegt het oordeel van de scholieren zwaar. Dat oordeel is waardevol, maar wij spreken ook met anderen, bezoeken lessen enzo. Dat geeft een vollediger beeld.”

© Trouw 2010, op dit artikel rust copyright.

http://www.trouw.nl/onderwijs/nieuws/voortgezet-onderwijs/article2976986.ece/Zestig_mbo-studies_onder_de_maat_.html