AhmedMarcouch-2012A.jpg

Nieuws


Kamervragen: examenchaos bij politieacademie

Vragen van de leden Marcouch en Kuiken (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de chaos bij examens op de Politieacademie als gevolg van de bezuinigingen

1. Heeft u kennis genomen van het bericht “Bonden: chaos bij examens Politieacademie” in de Telegraaf van 4 januari 2012?

2. Is het juist dat er een flink tekort aan examinatoren is ontstaan door de bezuinigingen van het Kabinet? Zo ja, hoe graat is dat tekort en wat zijn de consequenties van dat tekort aan examinatoren?

3. Is het juist dat er door dit tekort aan examinatoren studenten lang moeten wachten voordat zij examen kunnen doen en dus dat het langer duurt voordat deze studenten als agent aan het werk kunnen?

4. Bent u met de PvdA van mening dat dit slecht is voor de veiligheid van Nederland en dat de ambitie om Nederland veiliger te maken in gevaar komt ? Wwlke maatregelen gaat u nemen om het probleem van een tekort aan examinatoren bij de Politieacademie op te lossen?

5. Is het juist dat het NPB en de ACP vooraf al hadden gewaarschuwd voor deze problemen en dat u en de korpsbeheerders het effect van de bezuinigingen hebben onderschat? En waarom heeft u de waarschuwingen van het NPB en de ACP naast u neergelegd?