AhmedMarcouch-2012A.jpg

Nieuws


Kamervragen: Laat politie niet de taak van jeugdzorg overnemen

Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie overde zorg van hoofdcommissarissen van politie over de toename van criminaliteit en onveiligheid in Nederland.

1. Heeft u kennis genomen van de artikelen“Spanning op straat loopt op door crisis” in de Volkskrant van 4 januari 2012 en "Nieuwe veelplegers jong en geweldadig" in de Metro van 4 januari 2012?‬

‪2. Deelt u de zorgen van hoofdcommissaris van politie Amsterdam Aalbersberg dat als gevolg van de economische crisis het aantal diefstallen, inbraken en andere vormen van criminaliteit toe nemen en de zorgen van hoofdcommissaris van politie Rotterdam Paauw die een flinke stijging ziet van nieuwe veelplegers? Zo ja, wat is de oorzaak en wat gaat u doen om deze toename te voorkomen? Zo nee, wat zijn uw verwachtingen op dit gebied voor de komende jaren?‬

‪3. Houdt u ook rekening met oplopende spanningen door de economische crisis, zoals de Amsterdamse politie? Zo ja, op welke wijze en met welke maatregelen houdt u hier rekening mee? Zo nee, waarom niet en loopt u niet het risico overvallen te worden door stijgende criminaliteitscijfers en overlast?‬

‪4. Kunt u aangeven op welke manier de Amsterdamse politie zich voorbereidt 'om de vrede te handhaven' en wat u van deze voorbereidingen vindt?‬

‪5. Bent u met de hoofdcommissaris van politie Rotterdam Paauw van mening dat er een belangrijke rol is weggelegd voor Bureau Jeugdzorg om het ontstaan van nieuwe jonge veelplegers te voorkomen en kunt u zijn vrees dat de bezuinigingen dit zullen bemoeilijken wegnemen?‬

‪6. Wat vindt u van de stelling van beide hoofdcommissarissen dat door de bezuinigingen op de zorg het aantal incidenten, overlast en criminaliteit toe zal nemen en door bezuinigingen op de jeugdzorg jonge veelplegers te laat in het vizier komen?‬

‪7. Bent u met de PvdA van mening dat de politie er is om criminaliteit en misdaad te bestrijden, criminelen op te sporen en op te pakken en dat wij het ons niet kunnen permiteren de schaarse capaciteit in te zetten voor mensen die een psychiater nodig hebben en niet een politieagent of zich bezig moeten houden met een groep jonge veelplegers omdat instanties langs elkaar heen werken?‬

‪8. Bent u van mening dat door de bezuinigingen in de zorg en de jeugdzorg, bijvoorbeeld het invoeren van een eigen bijdrage voor psychiatrie, de ambitie om Nederland veiliger te maken in gevaar komt en Nederland juist onveiliger wordt? Zo ja, gaat u met uw collegaministers in overleg om dit te voorkomen? Zo nee, kunt u de zorg wegnemen?‬