AhmedMarcouch-2012A.jpg

Speeches


Nieuwjaarspeech: zorg om ROC's

Slotervaart heeft bestuurders en politici nodig die vechten. En inderdaad hebben wij er enorm hard aan getrokken om Slotervaart op Amsterdams peil te brengen. De bewoners van Slotervaart hebben het stadsdeelbestuur een ruime acht gegeven, het hoogste cijfer dat Amsterdammers uit welk stadsdeel dan ook hun stadsdeelbestuur gegeven hebben.

We hebben de afgelopen jaren in Slotervaart op alle vier de punten grote vooruitgang geboekt.

De overlast en criminaliteit zijn fors gedaald,

de rommel is afgenomen,

er zijn veel mooie nieuwe woningen gebouwd

en met de basisscholen gaat het beter.

De integratie stagneert echter. Er is een te grote groep jongens die zich schuldig maakt aan misdaden; er is een kleine groep radicale moslims die de samenleving de rug toekeert; bij ouderen en jongeren is er sprake van taalachterstand; de kinderen en jongeren presteren niet goed genoeg op school; de werkloosheid is groot, het inkomen laag. Juist daarom hebben wij goed onderwijs nodig en is de slechte kwaliteit van de ROC's in Nieuw West een grote zorg. De ROC ASA en ROC Amsterdam staan volgens de oordelen van leerlingen onderaan. Soms kunnen onze jongeren niet eens examen doen, omdat uitgevallen docenten niet vervangen worden. Naast de spijbelende leerling mag van mij ook zo’n nalatige school beboet worden.

Het gaat ons in Slotervaart om de mentaliteitsverandering die onomkeerbaar in gang is gezet . 'Léven, niet wachten. Wees de architect van je eigen geluk'.