AhmedMarcouch-2012A.jpg

Nieuws


Kamermotie Dienstverlening staken bij geweldplegers

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat medewerkers van publieke diensten vaak geconfronteerd worden met intimidatie en agressie door hun cliënten;

constaterende, dat medewerkers van publieke diensten hierdoor niet alleen in gevaar worden gebracht maar ook zowel psychische als fysieke schade oplopen;

overwegende, dat een goede en integere dienstverlening door intimidatie en agressie onmogelijk wordt gemaakt;

overwegende dat intimidatie en agressie nooit mogen lonen bij een poging om snelle service of een beslissing ten gunste van de cliënt af te dwingen;

constaterende, dat er al beperkt maatregelen mogelijk zijn als cliënten gewelddadig gedrag vertonen en er jurisprudentie bestaat over de grenzen aan de zorgplicht van publieke dienstverleners;

overwegende, dat publieke dienstverleners onvoldoende steun vinden in de effecten van administratiefrechtelijke sancties, strafrechtelijke sancties of andere thans voorhanden zijnde maatregelen en dat het gebrek aan beïnvloedingsmogelijkheden zelfs leidt tot aanpassing van de dienstverlening aan het wangedrag van cliënten;

roept de regering op om te werken aan een samenhangend juridisch kader waarmee de handelingen van publieke diensten kunnen worden gestaakt als gevolg van intimiderend en agressief gedrag van de cliënt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Marcouch en Hennis-Plasschaert