AhmedMarcouch-2012A.jpg

Nieuws


Kamervragen over de verviervoudiging van het aantal overvallen in Zuid Limburg

Vragen van de leden Marcouch en Timmermans (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de verviervoudiging van het aantal overvallen in Zuid Limburg

1. Heeft u kennis genomen van het bericht “Fors meer gewapende overvallen Zuid-Limburg” op de website van Dagblad de Limburger op 21 februari 2011?

2. Hoeveel van de overvallen die de laatste drie jaren zijn gepleegd zijn opgelost? Welke dadergroepen waren verantwoordelijk voor deze criminaliteit?

3. Spelen de grensligging van het gebied en de grensoverschrijdende drugshandel mee in de snelle toename van deze overvallen? Zo ja, wat betekent dit voor de politiesterkte die in deze regio nodig is? Zo nee, waarop baseert u die conclusie

4. Wat zijn de gevolgen van de beoogde herverdeling van het politiebudget op de politiesterkte in Zuid-Limburg?

5. Bent u bereid om Zuid-Limburg extra ondersteuning te bieden bij het bestrijden van deze ernstige criminaliteit, zoals u ook de autoriteiten in Brabant ondersteunt? Zo ja, op welke wijze wilt u helpen? Zo nee, waarom niet?

6. Welke overvalmethoden worden gebruikt? Speelt vervoer een belangrijke rol bij deze overvallen?

7. Deelt u onze mening dat de daders van deze overvallen op een slimme, effectieve manier gestraft moeten worden? Zo ja, kan aan deze daders als aanvullende straf de rijbevoegdheid voor langere tijd, vijf of tien jaar, ontnomen worden waarna opnieuw rijexamen gedaan moet doen? Zo nee, wilt u dit mogelijk maken? Zo ja, wilt u het OM vragen een dergelijke aanvullende straf te eisen?