AhmedMarcouch-2012A.jpg

Thema's


Marokkaanse gemeenschap, kom in beweging

Opinie met Taoufik ben Yahia, Stedelijk Jongerencentrum Argan te Amsterdam

Marokkaanse gemeenschap, kom in beweging

Vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap reageerden verheugd op het nieuws dat Geert Wilders strafrechtelijk vervolgd wordt wegens haatzaaien. Het besluit van de Hoge Raad om de PVV-voorman te vervolgen, betekent dat Nederland een rechtsstaat is, dat de grondbeginselen van de rechtsstaat gelden voor iedereen in Nederland. Uiteraard mogen wij haatdragende uitlatingen niet tolereren, het is goed om die door de rechtelijke macht laten toetsen op strafbaarheid. Toch is de juridische benadering niet het juiste antwoord op Wilders, het is een zwaktebod. Terwijl velen de Phyrus overwinning vieren, kan Wilders zich opwerpen als martelaar van het vrije woord, al was het maar met de bewering de rechtelijke macht een knieval heeft gemaakt voor de islam. De islamitische organisaties moeten ernstig bij zichzelf te rade gaan en zich hardop afvragen of zij de juiste koers varen. Wij vinden dat islamitische organisaties hun houding tegenover Wilders moeten veranderen. Wij moeten contact zoeken met de aanhangers van Wilders, hoe moeilijk dat ook is.

Veel organisaties zullen zeggen dat Wilders niet open staat voor een debat over zijn islamstandpunten. Dat is waar, maar het is een dooddoener. Het is geen goed argument, omdat het niet raakt aan waar het echt om gaat: Wilders verwoordt wat veel Nederlanders denken en ervaren. Wij moeten onder ogen zien dat er wel degelijk veel angst is in Nederland over de islam. Het is belangrijk om in te zien dat de PVV-stemmers dezelfde angst hebben als de moslims die de gang naar de rechter toejuichen. Net als de gemiddelde moslim is de gemiddelde PVV-sympathisant bang voor het verlies van zijn identiteit en voor de teloorgang van zijn verworvenheden in onze samenleving. Moslims doen er goed aan te beseffen dat de islam in Nederland pas veertig jaar bestaat en dat voor veel autochtone Nederlanders de komst van grote groepen moslims in korte tijd naar Nederland te veel beroep heeft gedaan op het incasseringsvermogen. Voorspellingen van Islamitische gastsprekers uit New York en Jamaica over de superioriteit van het islamitisch recht die het recente Nationale Islam Congres overschaduwen, klinken ons niet erg geruststellend in de oren. De islamitische organisaties doen er goed aan om tegenover dergelijke fantasieën de Nederlandse werkelijkheid te stellen. De werkelijkheid is namelijk precies andersom, de Nederlander verislamiseert niet, de moslim vernederlandst juist! Die realiteit, dát is de boodschap tegen de angst. De realiteit zegt ook dat er geen islamitische politieke partijen zijn ontstaan in Nederland, er zou nauwelijks op gestemd worden. Het is veelbetekenend dat de uitzondering in Den Haag, de lokale partij Islam Democraten zich én expliciet democratisch noemt én niet verder is gekomen dan twee zetels in de gemeenteraad. Dit is de realiteit.

En toch zal het pas doordringen dat de moslims allesbehalve uit zijn op een sluimerende islamisering van de Nederlandse samenleving als de islamitische organisaties dit om te beginnen expliciet duidelijk maken en daarnaast stelling nemen tegen eerwraak, gedwongen huwelijken en andere wantoestanden binnen de gemeenschap en bovendien die uitspraken ook omzetten in daden. Dit is wat islamitische vertegenwoordigers moeten uitleggen, zo nodig elke dag. Zo bekeken hebben zij een kans gemist bij het Nationale Islam Congres, dit het onderwerp dat daar behandeld had moeten worden.

Het betekent dat de islamitische gemeenschap duidelijk moet laten zien aan de achterban van Wilders dat ook Nederlandse moslims pal staan voor de vrijheid van meningsuiting en voor de pluriformiteit die de Nederlandse samenleving door de eeuwen heen verworven heeft. En het betekent bovendien dat moslims laten zien dat zij vierkant achter de grondwet staan en zich scharen achter de tradities die Nederland groot gemaakt hebben. Tradities die gebaseerd zijn op eeuwenlange migraties, maar ook op het Nederlandse vermogen om problemen bespreekbaar te maken en groepen en individuen in de samenleving een plek te gunnen.

Alleen hierdoor kan de islamitische gemeenschap de angstwekkende boodschap van Wilders ontkrachten en het vertrouwen verdienen van de PVV-sympathisanten. Als wij er nu mee beginnen om dit keer op keer helder uit te leggen aan de aanhangers van Wilders, komt het geloof in het sterke democratische Nederland terug en kunnen wij met elkaar als volwaardige Nederlanders dit land verder opbouwen. Vandaar onze oproep aan de islamitische organisaties: neem je verantwoordelijkheid, zoek toenadering tot de achterban van de PVV, ga met open vizier het debat aan, zie de angst en het ongenoegen onder ogen en neem die weg. Maak duidelijk dat u Nederland niet wilt islamiseren. Begin met het uit te spreken. Wat er dan gebeurt, is dat de rest van Nederland ziet dat het land er bondgenoten bij heeft gekregen in de strijd tegen extremisme en andere vormen van geweld en partners bij de inzet vóór vrijheid, geluk en rechtvaardigheid. Aan de slag, er valt nog een hoop te winnen!

Ahmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter Slotervaart, gemeente Amsterdam

Taoufik ben Yahia, Stedelijk Jongerencentrum Argan te Amsterdam