AhmedMarcouch-2012A.jpg

Nieuws


Kamervragen maatregelen tegen geweld Oud en Nieuw 2010/2011

Marcouch en Recourt hebben minister Opstelten verzocht opheldering te verschaffen over de inzet van de burgemeesters voor de introductie van inzetten preventieve boetes en preventieve opsluiting in hun gemeenten. Verder informeren hun kamervragen naar wat de minister doet om de burgemeesters ervan te overtuigen dat zij de strafmaatregelen tegen recidiverende daders daadwerkelijk moeten gebruiken, naast hun grootschalige inzet om nog onbekende potentiële slachtoffers te beschermen.

Vorig jaar zijn ruim vijftienhonderd aanhoudingen verricht, ruim driehonderd politieagenten en andere beamten in publieke dienst zijn bedreigd en mishandeld en ruim driehonderd burgers aangevallen. Verder zijn duizend auto's en gebouwen in brand gestoken. Ook dit jaar zijn de voorbereidingen om het publiek en de publieke voorzieningen te beschermen opnieuw verhevigd. De verloven van politieagenten zijn ingetrokken, de ambulancemedewers en hun collega's van de Eerste Hulp staan in hoogste staat van paraatheid en de brandweerlieden krijgen intenser politiebegeleiding omdat de brandweer anders gehinderd wordt bij blussen. Het postbedrijf haalt de brievenbussen weg, het vuilnisbedrijf sluit de vuilcontainers af en de parkeerwachters beschermen de parkeerpalen met ijzeren platen. 

Vragen van de leden Marcouch en Recourt (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het handhaven van de openbare orde in de komende jaarwisseling

1. Herinnert u zich de evaluatie van de jaarwisseling 2009-2010, die op 17 februari aan de Kamer gezonden is?

2. Kunt u inzicht geven in de voorbereidingen die door uw ministerie, gemeenten, politie, OM en andere hulpdiensten getroffen zijn voor de komende jaarwisseling?

3. Weet u welke gemeenten het instrument van de preventieve dwangsom inzetten om overlastgevers van te voren te waarschuwen voor de gevolgen van vandalisme en ordeverstoring? Bent u tevreden over de mate waarin dit middel gebruikt wordt?

4. Bestaat er zicht op recidiverende daders van vandalisme en geweld tijdens de jaarwisseling?

5. Deelt u de mening dat deze recidiverende daders het best preventief van verdere overtredingen afgehouden kunnen worden, waardoor gevaar voor samenleving en hulpverleners vermindert en een minder grote politie-inzet nodig is? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u een overzicht geven van de strafrechtelijke en publiekrechtelijke middelen die hiervoor beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in de vorm van preventieve opsluiting en de instrumenten van de voetbalwet?

7. Hoe bevordert u dat deze middelen optimaal ingezet worden door burgemeesters en het openbaar ministerie tijdens de komende jaarwisseling?