AhmedMarcouch-2012A.jpg

Speeches


Spreektekst AO veiligheidsregio’s en rampenbestrijding

Ahmed Marcouch, Tweede Kamer, commissie Veiligheid en Justitie, Den Haag, 9 december, 14.00 uur

Het zijn de duikers van de brandweer die deze week een Marokkaanse vader en een zoon geborgen hebben, door de gladheid in het water geraakt met een vrachtwagen vol garnalen. Zij brachten die garnalen terug naar Volendam, gepeld in Noord-Marokko. Ik lees het op de site vanTruckstar, waar de vrachtwagenchauffeurs hun collega betreuren en de nabestaanden sterkte wensen. 

Voorzitter, brandweerlieden zijn helden. Ze redden mensen, vaak met hoogwerkers mensen van balkons uit brandende huizen. In alleen al Zaandam waren dit jaar achttien grote branden in grip 1. Maar al te vaak bergen de brandweerlieden helaas ook de doden. Toch gaan zij door. Vaak zijn het vrijwilligers die naast hun reguliere werk tegen een bescheiden uurvergoeding op de bluswagen springen. Sommige regio’s hebben moeite vrijwilligers te vinden, ik wil er bij de minister op aandringen dat hij attendeert op de werving onder juist huisvrouwen en allochtonen. 

De brandweerlieden hebben er tot op de dag van heden last van dat zij binnenpandig hun portofoons moeten omzetten tot walkie talkies, omdat zij geen bereik hebben van de buitenmasten. Dat is gevaarlijk. Ik wil weten wanneer geregeld is dat C2000 goed werkt. Hoe staat het met de vervanging van de portofoons? 

Juist bij de brandweer is alcohol uit den boze. Onder brandweerlieden woedt nu de discussie of een paar glazen is toegestaan. Is de minister het met mij eens dat in werktijd geen enkel glas is toegestaan, ook niet tijdens de piketdienst? 

Recent bezocht ik Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Daar zag ik de bedrijfshulpverleners van het BovenIJ ziekenhuis uit Amsterdam oefenen met het blussen van branden in een nagebouwd kantoor. Hoe belangrijk zij zijn, blijkt uit de regeling dat brandalarm met enkele minuten vertraagd kan worden om de plaag aan loos alarm te bestrijden. Dit mag, mits een goede BHV aanwezig is. Hulde aan de BHV-ers. 

Voorzitter,
Bij rampen gaat het om leven en dood, om snelheid en informatie. De alarmcentrales moeten zo snel mogelijk geïntegreerd worden, zowel die van de brandweer, die van de politie en de geneeskundige dienst, de GHOR. De centralisten bij de alarmcentrales hebben er recht op om hun werk optimaal te kunnen doen. Bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zag ik drie afzonderlijke alarmcentrales, waarvan twee in één ruimte en één buiten de deur. Zij hebben de mogelijkheden voor een Gemeenschappelijke Meldkamer serieus onderzocht, maar één GMK is te duur voor een veiligheidsregio. De PvdA vindt dat de minister van Veiligheid en Justitie de veiligheid vóór alles moet laten gaan en vraagt de minister vaart te zetten achter de fusies tot één en dit ook te financieel te faciliteren. Ook dan blijft het lastig voor de geneeskundige hulp bij rampen om samen te werken met zorginstellingen. Voorstel is om de directeuren van de GHOR en de GGD dezelfde persoon te laten zijn. 

Over integratie gesproken, de motie om de gemeentelijke brandweerkorpsen verplicht te regionaliseren is een grote stap vooruit. Ik vraag de minister snel met een wetsvoorstel te komen en intussen de weerspannige gemeenten op het ministerie te ontbieden voor een goed gesprek. Verzeker u er dan meteen van dat de brandweerkorpsen geen risico’s nemen met de experimenten rond de voertuigbezetting en het verlengen van de aanrijtijden. De minister kan beter regelen dat de meest nabije kazerne de brand gaat blussen, niet gehinderd door een gemeentegrens, waarachter een ander korps actief is. De PvdA heeft ingestemd met de ruimte voor veiligheidsregio’s om af te wijken van de standaarden. Dit moet zeer zorgvuldig gebeuren. 

Voorzitter,
Snelheid is ook de grote behoefte van de groepen mensen die actief zijn bij de rampenbestrijding: de commandoposten CoPi’s, het regionaal operationeel team (ROT) en de bestuurders in het BT. Daarom moeten zij de informatie kunnen delen via een online netwerk, in plaats van via de hiërarchische lijn. Met netcentrisch werken heeft iedereen hetzelfde beeld, kunnen zij sneller besluiten nemen, sneller tot actie overgaan en sneller de bevolking informeren. Dat leidt tot minder schade en minder slachtoffers. Ik wil de minister vragen waarom hij niet geregeld heeft dat nog steeds niet alle Veiligheidsregio’s netcentrisch kunnen werken. 

De regering had zich ten doel gesteld om begin 2010 de rampenbestrijding op orde te hebben. Dit is niet gelukt. De regio’s hebben voor een deel gewacht op de juridische kaders. Dat is begrijpelijk, maar zorgelijk. De achterstand valt in sommige gevallen samen met slechte prestaties bij de politieregio. Kan de minister ons er van verzekeren dat met de komst van de nationale politie de 25 veiligheidsregio’s samenvallen met de politiedistricten? 

Voorzitter, op 1 januari is de ramp in Volendam tien jaar gelden. Hoe brandveilig zijn de cafés, handhaven wij het maximale aantal toegestane aanwezigen en checken wij of de nooduitgangen vrij zijn? Helpt de brandpreventie? 

Tot slot de weerbaarheid van de samenleving tegen calamiteiten. De campagne leverde in het begin veel kritiek op. Wat zijn de effecten van de laatste mediacampagne, beschikken de regio’s over het materiaal? Kennen de bewoners de radiofrequentie van de rampenzender?