AhmedMarcouch-2012A.jpg

Nieuws


Regionalisering brandweer: motie

Op 30 november 2010 heeft de Tweede Kamer drie moties aangenomen die relevant zijn voor de brandweer. Eén ervan is de verplichting tot regionalisering, op initiatief van Jeanine Hennis (VVD) en door vrijwel alle politieke partijen aanvaard. Dit gebeurde tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie van minister Opstelten (VVD), die een paar weken eerder bij een landelijk veiligheidscongres zelf ook al zei: ‘regionalisering is de weg’. Op 9 december discussieert de Tweede Kamer met de minister over de kwaliteit van de veiligheidsregio’s. Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (woordvoerder veiligheid, PvdA) kwam ter voorbereiding naar veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Ahmed Marcouch: 'Waar is je vuist tegen ramp als jij geen brandweerman in dienst hebt?'
'Waar is jouw vuist tegen rampen wanneer jij als veiligheidsregio zelf geen enkele brandweerman in dienst hebt', vraagt Ahmed Marcouch (Tweede Kamerlid PvdA) aan Gerrie Ruijs (regionaal commandant). Marcouch vindt er wat van, van haar uitleg dat de brandweerlieden bij de negen gemeentelijke korpsen elk in dienst zijn van hun eigen gemeente, van Zeevang tot Zaanstad. Hij vraagt: 'Dus het ligt in de hand van anderen of de mensen die jij nodig hebt bij rampen goed getraind en geoefend zijn?'. Voor de meeste brandweerlieden geldt dat inderdaad. Het gaat veranderen als de negen brandweerkorpsen fuseren tot één regionaal korps. Regionaliseren wordt verplicht, nu op 30 november vrijwel kamerbreed de motie is aangenomen. Marcouch kwam voor een stoomcursus naar veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, hij is in de Tweede Kamer ondermeer woordvoerder veiligheidsregio's en brandweer. Gerrie Ruijs greep haar kans: 'Minister Opstelten heeft beloofd dat hij zijn opmerking over ons als achterhoede terug neemt'. Trots: 'Een jaar geleden hadden wij nog geen manier om alle bestrijders van de ramp gelijktijdig te infomeren. Zij ontvingen hun informatie via de formele lijn en er kon veel tijd overheen gaan voor de informatie hen bereikte. Daar gaf de inspectie ons een dikke min voor'. Over een kleine acht weken kunnen alle rampenbestrijders zelf opzoeken wat de informatiefunctionarissen voortdurend toevoegen: waar gaat die gifwolk heen, hoe staat de wind? Tijdens oefeningen raken zij daar vertrouwd mee. Gerrie Ruijs: 'Dan hebben wij meteen een hele moderne versie van netcentrisch werken te pakken'.

Gemeenschappelijke meldkamer
Ook het ontbreken van een gemeenschappelijke meldkamer (GMK) rekende de inspectie de veiligheidsregio's zwaar aan. Marcouch informeert zich, terwijl hij precies op de grens staat tussen de alarmcentrale van de brandweer en de meldkamer van de politie. Weliswaar op één locatie, maar het zijn er toch wel degelijk twee, constateert Marcouch. De derde, van de ambulances, zit in Amsterdam. Juist bij rampen mag er geen ruis zijn tussen de signalen en moeten alle kanalen leiden tot één. De burgemeesters confereren daarover op 8 december. Een dag later, op 9 december, discussieert minister Opstelten met de Tweede Kamer over het inspectierapport. De intregratie van meldkamers zou wel eens de volgende grote stap vooruit kunnen zijn.

De veiligheidsregio's zijn ontstaan als antwoord op de rampen in Enschede en Volendam. Na Enschede en Volendam ontstond tien jaar geleden de behoefte om de rode, blauwe en witte rampenbestrijders bij elkaar te halen: de brandweer, politie en ambulances.