AhmedMarcouch-2012A.jpg

Nieuws


Kamervragen over zelfmoord onder politieagenten

Vragen van de leden Kuiken en Marcouch (beide PvdA) aan de minister van Veiligheid & Justitie over zelfmoord onder politieagenten

1. Kent u het bericht “Dienders in zwaar weer” (het politievakblad Blauw van 20-11-2010)?

2. Bent u op de hoogte van de voorlopige onderzoeksgegevens van de werkgroep Mentale Weerbaarheid? Zo ja, wat is uw reactie daarop?

3. Deelt u de mening dat het eerder en beter signaleren van problemen zoals angst, depressiviteit van belang is om de gezondheid en weerbaarheid van politiemensen op peil te houden? Zo ja, wat gaat u eraan doen om hieraan te werken? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat expertise die is opgedaan bij militairen en militaire veteranen ten aanzien van onder andere behandeling van Posttraumatisch Stresssyndroom ook ten dienste moet worden gesteld van het behandelen van dit probleem onder politiemensen? Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de zorg van de onderzoekers van de werkgroep Mentale Weerbaarheid over het aantal zelfmoorden onder politiemensen? Hebt u wel al enig inzicht in de omvang van dit probleem? Zo ja, wat doet u om dit probleem tegen te gaan?

6. Deelt u de conclusie van de voorzitter van de werkgroep Mentale Weerbaarheid dat de oorzaken van de mentale problemen bij politiemensen deels te herleiden zijn aan “het ontbreken van de menselijke maat bij het leidinggeven”? Zo ja, wat gaat u doen om dit te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt u de conclusie dat “voldoende menskracht een eerste voorwaarde is voor de politie om goed te kunnen functioneren”? Zo ja, welke conclusies trekt u daar uit? Zo nee, waarom niet?