AhmedMarcouch-2012A.jpg

In de media


Fact check: belastinggeld voor islamitische predikanten?

Door NOS Net-redacteur Bas de Vries

Soms kost het wat meer tijd om de feiten voor een fact check op een rijtje te krijgen. Dat geldt ditmaal voor een discussie vorige week in Pauw en Witteman, inmiddels zo'n beetje de hofleverancier van deze rubriek. Arabist Hans Jansen, de afgelopen tijd vooral bekend als getuigen-deskundige in het proces-Wilders, zei daar een trend te zien bij "links" om "de voorhoede van de islam bij alles ter wille te zijn" (na ongeveer 23 minuten).

Gevraagd naar een voorbeeld van de linkse vriendelijkheid richting de radicale islam noemde Jansen na enig nadenken het huidige PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch. Die zou in zijn tijd als voorzitter van het toenmalige Amsterdamse stadsdeel Slotervaart op kosten van de belastingbetaler islamitische predikanten heben laten overkomen, onder wie de godsdienstgeleerde Yusuf Al-Qaradawi.

Jansen zou daarover advies zijn gevraagd. "Ik heb toen gezegd: wat is dat voor een flauwekul? Je gaat toch ook niet gereformeerde dominees op kosten van de deelraad naar Nederland halen?"

Marcouch echter ontkent een en ander echter hevig, zo vertelde Jeroen Pauw aan het eind van de uitzending (na 52:30 minuten). Zoals ook bleek uit een Twitter-bericht dat Marcouch nog tijdens de uitzending stuurde:  "Hans Janssen liegt! Ik heb nooit een predikant als stadsdvz slotervaart uitgenodigd; geen cent aan uitgegeven."

De feiten
Een eenvoudige zoekopdracht in Google levert al snel een artikel op in De Telegraaf, waarin staat dat Marcouch in 2005 subsidie heeft aangevraagd bij de gemeente Amsterdam voor een bijeenkomst met Al-Qaradawi.  Marcouch was toen echter nog geen stadsdeelvoorzitter, maar woordvoerder en bestuurslid van de Unie van Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam en Omstreken (UMMAO). En de subsidie kwam er ook niet; het verzoek werd afgewezen.

Jansen baseerde zich bij zijn beschuldiging in Pauw en Witteman dan ook niet op dit verhaal, laat hij desgevraagd in een email weten. In plaats daarvan verwijst hij naar een bijeenkomst in Slotervaart 'ergens rond de jaarwisseling 2005/2006' over 'religieuze activiteiten van het stadsdeel'. Jansen was bij die bijeenkomst naar eigen zeggen aanwezig als (eenmalig) betaald adviseur. "Er werd uitgebreid gesproken over islamitische geestelijken die 'de jongens' zouden toespreken en toegesproken hadden."  Die 'jongens' waren radicale islamitische jongeren in de wijk. Marcouch was er ook, ook al denkt Jansen niet dat hij toen al stadsdeelvoorzitter was.

Volgens Jansen zou een en ander makkelijk te verifiëren moeten zijn bij het stadsdeel, het huidige Nieuw West. Het antwoord daar laat echter enkele dagen op zich wachten, omdat er ambtenaren moeten worden gevonden die bij de bijeenkomst aanwezig waren. Uiteindelijk komt er een duidelijk antwoord van een woordvoerder: het stadsdeel Slotervaart heeft destijds 'geen cent' subsidiegeld uitgegeven om islamitische geestelijken binnen te halen. En Jansen is volgens het stadsdeel destijds ook niet ingehuurd als adviseur.

Wel zijn er tot 2008 op initiatief van Marcouch in Slotervaart zes afleveringen geweest van de zogenoemde 'Religieus-Seculiere Kring'; openbare discussies met onder anderen Mohammed Chippih (initiatiefnemer van de Poldermoskee),  publicist Paul Scheffer, de hoogleraren Afshin Elian en Paul Cliteur, ex-moslim Ehsan Jami,  'moslimfeministe' Nahed Selim en filosoof Tariq Ramadan. "Met deze serie bijeenkomsten levert het stadsdeel een bijdrage aan tegengaan van polarisatie en radicalisering", stond er destijds in een uitnodiging te lezen.

Het stadsdeel zou er een prijs voor winnen, uitgereikt door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Ter Horst. Een latere evaluatie was kritischer, ondermeer juist omdat er zo weinig radicale moslims bij de discussies aanwezig waren: "Het debat zou versterkt kunnen worden door een grotere aanwezigheid van mensen met een rechtse politieke voorkeur, seculieren en orthodox gelovigen."

Conclusie
De opmerking van Jansen over Marcouch klopt niet; er is tot zover na te gaan geen belastinggeld naar islamitische geestelijken gegaan.