AhmedMarcouch-2012A.jpg

Nieuws


Start 'lokale kamer' van Ahmed Marcouch, spreekuur in de wijk

Marcouch bij afscheid gemeenteraad: ‘Ik begin lokale kamer, spreekuur in de wijk
PvdA Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch begint in de Amsterdamse wijken een spreekuur, kondigde hij aan bij zijn afscheid als gemeenteraadsraadslid. Om te beginnen in Nieuw-West, elke maandag op wisselende locaties, van schoolaula tot clubhuis op afspraak en een inloopspreekuur op zaterdag. ‘Mijn lokale kamer in de wijk’, noemt Marcouch met een knipoog naar de Tweede Kamer zijn spreekuur: ‘een plek zonder drempels waar Amsterdammers mij zonder last of ruggespraak kunnen spreken, waar zij als individuele Amsterdammers met mij hun klachten of observaties delen’. Het gaat dus om inwoners die geen organisatie vertegenwoordigen, want professionals, stichtingen of buurtcommissies spreekt hij al bij zijn georganiseerde werkbezoeken. Marcouch is zich zeer bewust van de ruim twaalfduizend Amsterdammers die hem hun voorkeurstem gaven, weet dat uit onderzoek blijkt dat relatief veel mensen uit Slotervaart en Oud-Zuid hem als nummer 29 op de lijst rood kleurden en is er sterk van doordrongen dat hij door hen gekozen is om zijn politieke stem te laten horen. Daarom heeft hij er moeite mee dat hij van de PvdA geen dubbelmandaat krijgt voor én Amsterdam én voor Den Haag. Zijn taak als volksvertegenwoordiger is in Den Haag vooralsnog de wijkenaanpak, dus Marcouch kan in de Tweede Kamer in alle openbaarheid alle onderwerpen aankaarten vanuit de wijkproblemen - of het nu gaat over onderwijs, wonen, verwaarlozing of criminaliteit.

Klacht als bron van verbetering
Marcouch is er goed in om misstanden te bestrijden op basis van klachten, die inspireren hem. Zijn gevecht voor een beter middelbaar beroepsonderwijs begon dit jaar in januari met een oproep aan scholieren om klachten bij hem te melden. Die reageerden massaal, vanuit het hele land. De scholieren schreven over lesroosters als gatenkaas en over de lesuitval van docenten Nederlands en Engels, die opgevuld werden met nep-uren: onderwijsassistenten, zelfstudie, excursies of een paar weken stage erbij. Deze meldingen waren de bron van een half jaar protest en publieke discussie, waarbij de middelbare beroepsopleidingen flink onder vuur lagen. Daardoor hebben na de zomer veel schoolbesturen toch geld vrij gemaakt om nu alsnog ‘echte’ docenten te werven. Het is een typisch voorbeeld van hoe de onderwijskwaliteit benaderd kan worden vanuit de wijkproblemen, juist in wijken als Nieuw-West wonen veel jongeren die afhankelijk zijn van het middelbaar beroepsonderwijs. Als kind kregen zij een laag schooladvies, van de Marokkaanse kinderen krijgt nog geen tien procent havo/vwo-schooladvies, en toch zetten zij door om via het middelbare beroepsonderwijs alsnog verder te kunnen studeren. Dus juist zij hebben goede lessen Nederlands en Engels nodig.

Bezuinigen helpt
Scholen, welzijnsinstellingen, de politie en andere instituten juist in wijken als Nieuw-West dienen extra ambitieus zijn, in plaats van op routine te werken. Leveren zij niet, dan werken zij juist tegen. Want intussen vertrouwen bewoners wel degelijk op die instituten. Zij vertrouwen op een goede opleiding voor hun kinderen, bijvoorbeeld. Of op een baan, in gang gezet door een reïntegratiebureau. Juist in probleemwijken komt die opleiding of baan er vaak niet, er komen troostactiviteiten zoals excursies of barbecues. Juist lokale bestuurders moeten er bovenop zitten dat instituten wél hun werk doen. Inzet is het toverwoord, niet het geld. Tegelijkertijd moeten lokale bestuurders ‘hun’ bewoners uit de droom helpen, erachteraan zitten dat die zelf aan de slag gaan: ‘Niet wachten op welzijn, zorg of onderwijs, ga erop af, neem je leven in eigen hand, wordt de architect van je eigen geluk’. Ook dat is veel meer een kwestie van inzet dan van geld. Marcouch: ‘Doen we het zó, dan komt het goed. Ook in tijden van bezuinigingen. Juist in tijden van bezuinigingen. Als wij er in slagen de urgentie van de bezuinigingen aan te grijpen om instituten te revitaliseren, maken wij juist een enorme stap vooruit.’

Spreekuur ‘de lokale kamer van Marcouch’
Voor wie
: individuele bewoners
Waarover: alles wat te maken heeft met leven in de wijk
Wanneer: elke maandag in de lunchpauze, vanaf oktober na telefonische afspraak (070 3182763) en een inloopspreekuur op zaterdag, te beginnen op 6 november van 11.00 - 13.00 uur.
Waar: wisselende locaties, van schoolkantine tot clubhuis; het inloopspreekuur in Brasserie
't Siertje, Sierplein 2, Amsterdam Nieuw-West
Informatie: www.ahmedmarcouch.nl
Contact: info@ahmedmarcouch.nl of via telefoonnummer 070 3182763