AhmedMarcouch-2012A.jpg

Thema's


Kamervragen over aanslagen op moskeeën
  1. Bent u bekend met het bericht ‘Moskee Dordrecht beschoten’?
  2. Wanneer kunnen we de antwoorden tegemoet zien op ons Kamervragen inzake de brandstichtingen bij Molukse kerken en bij een Groningse moskee?
  3. Wat is de verklaring voor toenemend aantal aanslagen op gebedshuizen en moskeeën in het bijzonder?
  4. Bent u bereid tot verscherpt toezicht (bijvoorbeeld in de vorm van extra surveillance) op de veiligheid van moskeeën?
  5. Na de beschieting van de moskee in Dordrecht heeft de politie aangegeven, dat ze geen extra maatregelen gaan treffen. Lijkt u dat een adequate reactie?
  6. Welke maatregelen gaat u nemen (eventueel in samenwerking met gemeenten) om aanslagen op moskeeën te voorkomen?