AhmedMarcouch-2012A.jpg

Speeches


Wilders kiest de verkeerde vijand

Volkskrant 30 maart 2008

De Nederlandse moslim

De islam laat zich prima met de moderne Nederlandse samenleving verbinden. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet theologisch werk binnen de islam voor verricht worden en pastoraal werk binnen de Nederlandse moslimgemeenschappen. Maar het belangrijkste werk wordt door de gelovigen zelf verricht, in de praktijk van alledag stemmen zij leer en leven voortdurend op elkaar af. De Nederlandse moslims lopen daarin al een hele tijd voorop binnen Europa. Als ik mezelf als voorbeeld mag geven: ik leef die verbinding iedere dag en voel me daar goed bij. Ik beschouw mijzelf als een oprechte moslim, als Nederlander én als erfgenaam van de Verlichting. En kijk ook naar wat zich onder orthodoxe moslims afspeelt. Ook zij worstelen met het leven en de leer en onderzoeken hoe zij tot een vergelijk met de moderne samenleving kunnen komen. Ik denk dat het gaat lijken op hoe orthodoxe christenen en orthodoxe joden dit hebben gedaan.

De vergissing van Wilders is tragisch omdat hij de claim van religieuze fanatici dat zij namens de islam handelen, bevestigt. Daardoor maakt hij de 6 procent Nederlandse moslims die als gevaarlijk beschouwd worden sterker en wekt hij angst voor de 94 procent die bezig is te integreren. Want zo ligt het, vertellen ons de reacties van de moslims op Fitna. Moslims in Nederland zijn innerlijk steviger geworden, voelen zich minder snel beledigd en staan met meer zelfvertrouwen in onze samenleving. Ik vraag alle Nederlanders dit goed tot zich te laten doordringen.