AhmedMarcouch-2012A.jpg

Speeches


Tegen recidive: gesloten onderwijs bij jeugstraf

Tegen recidive: gesloten onderwijs bij jeugstraf

Maak u sterk voor gedwongen onderwijs in de gevangenis, is de oproep aan de rechters tegen recidive. Voor onbepaalde tijd, net zo lang tot de criminiele jongere een vak geleerd heeft en met zijn diploma de gevangenis verlaat. Noem het Ter Beschikking van het Onderwijs, naar analogie van t.b.s. Bij t.b.s. komt de gevangene pas vrij als de therapie geslaagd is. Het onderwijs moet plaatsvinden in een gesloten instituut in de gevangenis, want in de huidige resocialiseringsprogramma's wordt onderwijs buiten de gevangenis geregeld en dat gaat vaak niet door wegens uitvoeringsproblemen: bewaker ziek, busje stuk. Ook de reclassering moet eerder beginnen, zodra de jongere naar de gevangenis gaat, zodat zijn thuissituatie is veranderd op het moment hij terug in de wijk komt. Bovendien moeten rechters recidive terugdringen door de tijd tussen verhoor en straf te verkorten, nu zit er zoveel tijd tussen dat de relatie tussen daad en straf verloren gaat en de opvoedende werking dus nihil is.

De oproep staat in de speech bij het afscheid van kinderrechter Joke Willems. Daarin staat ook puntgewijs beschreven wat Marcouch zelf gedaan heeft om in Slotervaart de jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast terug te dringen.